วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารอเนกประสงค์ วก.บ้านผือ 24/07/2563