วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย นายสุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 28/07/2563