วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือบ้านผือ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน แกนนำสถานศึกษาคุณธรรม วก.บ้านผือ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 6 สิงหาคม 2563