วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประกวดชุดรีไซเคิล การตอบปัญหาทางวิทยศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยศาสตร์ และการแสดง SCIENCE SHOW ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ