วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย นายสุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และแกนนำสถานศึกษาคุณธรรม ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ขยายผลสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ