วก.บ้านผือ จัดโครงการ Fix it Center เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี วันที่ 12-13, 19 กันยายน 2563