วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับการนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรม จากนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วก.บ้านผือ 24/09/2563