วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย(เลือกตั้งผู้นำ อวท.วก.บ้านผือ)ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563.เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ