วก.บ้านผือ ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ