วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือบ้านผือ จัดดำเนินการโครงการ สัมนา นักเรียน นักศึกษา
หลังจบจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ