วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี วันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วก.บ้านผือ