วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดกิจกรรมวันส่งเสริมภาษาอังกฤษ ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ