วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดพิธีตักบาตรทำบุญ เนื่องในวันขึ้น ปีใหม่ 2564 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ