วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ
ตรวจคัดกรองสภาพรถจักรยานยนต์ ดัดแปลงสภาพท่อไอเสียส่งเสียงดัง
ของนักเรียน นักศึกษา ทุกคน เพื่อให้ปรับปรุงสภาพรถจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
ณ อาคารอเนกประสงค์ วก.บ้านผือ