วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับลงทะเบียนนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ตึกอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ