ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ๒๐๒๓

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย

ประกาศรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

 

 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
        สถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย บริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย บริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประกาศ เรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

 

  

 

 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566

  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา 

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสั้นคุณธรรม

 

 

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษากับสถานประกอบการ (ระบบทวิภาคีคุณภาพสูง) และ สถานศึกษากับสถานศึกษา (รูปแบบทวิศึกษาแนวใหม่  โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กับ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ , โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย , บริษัท วี กรีนเนอร์ จำกัด , บริษัท วัน คอมมูนิตี้ จำกัด , บริษัทไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด , บริษัทอาโซลอต จำกัด , โรงเรียนสอนภาษา ออล อิน ยูนิเวอร์ส , โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน , โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น อะคาเน่ , บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด , ชมรมวิชาชีพยานยนต์ (ศูนย์ฝึกอบรม ตัวถังและสีรถยนต์) , ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยมการค้า ๑๙๙๒ , ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรทวีทรัพย์ และบริษัท โตโยต้าอุดรธานี จำกัด สาขาบ้านผือ
คลังภาพ https://drive.google.com/.../10i-RyY4MKAkDA_wACk7fCqlgs...
 
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นำโดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย และจัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ " มหกรรมแนะแนว " เพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนสายอาชีพ " ทำงานได้ ได้งานทำ ๑๐๐ % " โดยมี นายบุญธง ทับจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 
 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรอง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
จิตอาสา : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน มอบลูกกรงหน้าต่างและบานประตู พร้อมติดตั้ง ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวง >> วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำโดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ร่วมภารกิจจิตอาสามอบลูกกรงหน้าต่าง จำนวน ๗ บาน และบานประตู จำนวน ๒ บาน พร้อมติดตั้ง ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวง โดยมี ดร.วีรศักดิ์​ ตะหน่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง และนางสายไสว หนูนิล รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เข้าหารือเครือข่ายความร่วมมือ กับโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย โดยมีนายบุญธง ทับจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 
โรงเรียนบ้านน้ำปู่ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ วก.บ้านผือ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นำโดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มอบหมายให้ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปู่ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานทุกแผนกวิชาและเยี่ยมชมบริบทโดยรอบสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 
 
โรงเรียนบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ วก.บ้านผือ : ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นำโดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มอบหมายให้ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แนะแนวเชิงรุกประชาสัมพันธ์ นำครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานทุกแผนกวิชาและเยี่ยมชมบริบทโดยรอบสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าหารือเครือข่ายความร่วมมือ กับโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา โดยมีนายเกษม ศรีสุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการ สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน โดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และกล่าวรายงานโดยนายเสน่ห์ วงษ์เล่ห์ รองผู้อำนวยการฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วก.บ้านผือ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
 
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ โดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มอบหมายให้
ครูแกนนำคุณธรรม และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.ชุติกาญจน์ เลาหะนาคีวงศ์ และอาจารย์ศิวภา คล่องแคล่ว นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ และให้แนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อยอดโครงงานคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ให้เกิดคุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งวิทยาลัย ตามอัตลักษณ์คุณธรรม “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา” ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
 
วิทยลัยการอาชีพบ้านผือ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
 
 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วก.บ้านผือ โดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ร่วมดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิก ตามนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้ทุกคนที่รักสุขภาพได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้ "ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี " ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
 
 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน นำโดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ วงษ์เล่ห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายเอกภพ นุ่มพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูทุกแผนกวิชา ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคำด้วงและโรงเรียนบ้านหนองแวง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ในการเรียนสายอาชีพ " ทำงานได้ ได้งานทำ ๑๐๐ % " ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ลิงค์รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/9EqxW3RzZDfsggVs8

ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรศรี ผู้อำนวยและคณะ เข้าร่วมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านผือ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อันเนื่องมาจากรถบรรทุกอ้อย และการดำเนินโครงการ 3 ด่านประสานใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ณ ห้องประชุมอุสา-บารส ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 

คณะสามเณรระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสะอาด อ.บ้านผือ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ โดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ร่วมดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิก ตามนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้ทุกคนที่รักสุขภาพได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้ "ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี " ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
 

 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ โดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ วงษ์เล่ห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายเอกภพ นุ่มพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายเอกชัย นามบุญมี หัวหน้างานโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % และเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน นักศึกษา วก.บ้านผือ จำนวน ๑๐ เครือข่าย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ โดย ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ วงษ์เล่ห์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือนายเอกภพ นุ่มพรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ และครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน กลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุดธานี (บ้านโฮมฮักอุดรธานี) หลังที่ ๑๒๙/๒๐ ให้กับ นายวชิรวัฒน์ กมล ปวช. ๑ กลุ่ม ๒ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ หลัง เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับเกียรติจากนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ วิทยาลัยฯ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และพัดลม ๑ ตัว บ้านธาตุทรายมูล ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี