สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

 

ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ชื่อภาษาอังกฤษ   Banphue industrial and community education college

ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่  417  หมู่ที่ 1    ถนน บริบาลภูมิเขตต์   ตำบล บ้านผือ

                           อำเภอ บ้านผือ    จังหวัด อุดรธานี    41160

โทรศัพท์            โทร (042) 282133

โทรสาร              (042) 281583

เว็บไซต์              www.bac.ac.th