จำนวนบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ผู้บริหาร 5
ข้าราชการ 14
พนักงานราชการ 9
ครูอัตราจ้าง 31
ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า 1
เจ้าหน้าที่ 16
นักการภารโรง 5
พนักงานขับรถ 2
ยามรักษาการณ์ 3
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 6
รวม 92