สถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  

 

 

ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ชื่อภาษาอังกฤษ   Banphue industrial and community education college

ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่  417  หมู่ที่ 1    ถนน บริบาลภูมิเขตต์   ตำบล บ้านผือ

                           อำเภอ บ้านผือ    จังหวัด อุดรธานี    41160

โทรศัพท์             042  282133

โทรสาร               042  281583

เว็บไซต์               http://www.bec.ac.th/

แผนที่                 https://maps.app.goo.gl/24RRP9ARxQgKRZTQ8